czwartek, 1 listopada 2012

Salome...

A tyś nie chciał mi dać całować twych ust, Janie Ch.. Oto teraz całować je będę! 
Będę je gryzła zębami, jak owoc dojrzały się gryzie. 
Tak, ucałuję twe usta, Janie Ch...

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz